گزارش تصویری اردو تفریحی نوجوانان تنگستان به کوه ای خائیز

صثفلث

 اردوی سیاحتی یک روزه نوجوانان محله آسیب دیده شهرستان تنگستان به روستای گردشگری خاییز با همکاری معاونت اجتماعی سپاه تنگستان برگزار شد.

سیبس

یالایافشفالفا

دسته بندی

برچسب‌ها