مدیر محله آسيب ديده شهر دیر معارفه شد

شیب

مراسم توديع و معارفه مدير محله آسيب ديده ( محله عربها) شهر ديّر با حضور بازرسين  معاونت اجتماعي سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در حوزه مقاومت قدس شهر دیّر برگزار گرديد.

در این مراسیم از  حسن دیرزاده تقدیر و ابراهیم انجمروز به عنوان مدیر جدید محله آسیب دیده شهر دیر معرفی شد.

شثبشب

دسته بندی

برچسب‌ها